Amaçlarımız

Rehberlik birimimiz bireyin iç dünyasının daha iyi anlaşılması amacını güder. Bu amaçla yıl içerisinde tüm öğrencilerimizle sistematik olarak bireysel görüşmeler ve grup rehberliği çalışmaları yapar.

❖      Öğrencileri tanıma ve izleme çalışmaları yapmak

❖      Öğrencilerin sosyal duygusal ve bilişsel gelişmelerini izlemek, değerlendirmek ve desteklemek

❖      Olumlu ve gerçekçi benlik gelişimin sağlanmasına destek sağlamak

❖      Problem çözme becerisinin kazandırılmasına yardımcı olmak

❖      Sağlıklı iletişim becerilerinin kazandırılmasın yardımcı olmak

❖      Anne babaların gereksinim duyduğu konularda rehberlik hizmeti sunmak

❖      Uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümü konusunda çalışmalar yapmak

❖      Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerilerinin kazandırılması

❖      Duyguların tanınması, ifade edilmesi becerilerinin kazandırılması

❖      Çocuğun kendini tanıması sürecine katkıda bulunmak

 

Merve BABAOĞLU 
Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Uzmanı