Rehberlik Servisimizin Yaptığı Çalışmalar

Rehberlik Servisimizin Yaptığı Çalışmalar

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

❖      Çocukların okula uyumuna yardımcı olmak

❖      Öğrencilerin haftada bir her alanda gözlemlenmesi

❖      Bireysel farklılıkların takibi

❖      Gelişimsel rehberlik hizmetleri

❖      Sınıflarda toplu ve düzenli olarak gerçekleştirilen Rehberlik sınıf etkinliklerinin uygulanması

❖      Dikkat, görsel algı, hafıza, sözel yetenek, yaratıcılık, kavram gelişimi çalışmaları

❖      Grup oyunları ve iletişime yönelik yüklemelerle sosyal iletişime destek çalışmaları

❖      Okul hazırlık durumlarını takip amacıyla 6 yaş grubu öğrencilerine yönelik ilköğretim rehberlik birimi ile koordineli olarak yürütülen okul olgunluk çalışmalarının yapılması

❖      Her yıl bir üst sınıfa geçen öğrencilere hazır bulunuşluk için yapılan okul çalışması

 

Kullanılan Araç ve Yöntemler

❖      Sınıflarda sistematik gözlemler ve anekdotlar

❖      Test ölçek ve envanterler

❖      Grup çalışmaları

❖      Aile işbirliği

❖      Aile ile geribildirim ve değerlendirme görüşmeleri

❖      Oyun    

 

Öğrencilere Uygulanan Test ve Envanterler

❖      Gessell Gelişim Testi

❖      Luisa Duss

❖      Bir Aile Çiz Testi

❖      Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

❖      Denver

 

Veliye Yönelik Çalışmalar

❖      Çocuk gelişimi ve çocuklarla ilgili çeşitli konularda velilere yönelik rehberlik hizmetleri

❖      Dönemin başında yıllık yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgilendirme

❖      Haftanın her günü öğrenci takip defterlerinin doldurulması

❖      Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişmeleri hakkında bilgi almak isteyen velilerin önceden randevu alarak rehberlik birimiyle yaptığı bireysel görüşmeler için ailenin okula davet edilmesi

❖      Dönem başına 2 defa olmak üzere sene de 4 tane veli toplantısı

 

Merve BABAOĞLU 
Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Uzmanı