İlkelerimiz

Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir. İnsan Saygıya Değer Bir Varlıktır. Bu ilkeyle hareket eden “İlksöz Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi” bütün öğrencilerini eşit kabul eder, onlara değer verir ve özen gösterir. ÇÜNKÜ İNSAN DEĞERLİDİR.

❖      Rehberlik hizmetlerinde gönüllülük esastır

❖      Tüm çocuklara yönelik çalışmalar yapmak

❖      Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini devamlılığını gözetmek

❖      Gizlilik ilkesini ve mesleki etik kurallarını ön planda tutmak

❖      Bireyin bir bütün olarak gelişimini önemsemek , sağlıklı ve güvenli bir kişilik kazanmalarını önemsemek

 

Merve BABAOĞLU 
Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Uzmanı